Porsanger – Skoganvarre museum, Porsanger

  Porsanger museum / Porsáŋggu musea / Porsangin museo

Museet i Porsanger er et kulturhistorisk museum etablert i 1998. Fra 2006 ble det en del av RiddoDuottarMuseat – RDM. RDM er en stiftelse som består av fire museums-lokaliteter i Vest-Finnmark. RDM Porsanger formidler både lokalhistorie og krigshistorie.

  Porsanger museum / Porsáŋggu musea / Porsangin museo

The museum in Porsanger is a cultural history museum established in 1998. Starting in 2006 it was part of RiddoDuottarMuseat (RDM). RDM is a foundation that consists of four museum sites in Western Finnmark. RDM Porsanger conveys both local and war history.

Porsanger Skoganvarre museum 2

Porsanger Skoganvarre museum 3

Porsanger Skoganvarre museum 4

Porsanger Skoganvarre museum 5

Porsanger Skoganvarre museum 6

Porsanger Skoganvarre museum 7