Kvænangen

Kvænangen kommune (nordsamisk: Návuona suohkan, kvensk: Naavuonon komuuni) ligger i Troms og Finnmark. Den grenser mot Loppa i nord, Alta i øst, Kautokeino i sør, Nordreisa i sørvest, og Skjervøy i vest. Kvænangen hører til regionen Nord-Troms. Navnet Kvænangen antas å komme av kvæn (kvener) som er en etnisk folkegruppe, og angr som er norrønt for «fjord» Trans: https://translate.google.com/ samiske navnet Návuotna antas å være forbundet med stedsnavnet Návet og Návetvuopmi (norsk: Navetdalen) - návet betyr "fjøs" og vuotna betyr "fjord". Det kan også komme fra kvenske Naavuono, som kan ha utspring i stedsnavnet Navetat (Navit) og Navetanvuoma (Navitdalen) - navetta betyr "fjøs" og vuono betyr "fjord". I Navit har det vært kvensk bosetting. Næringsvirksomheten i Kvænangen har lenge vært basert på primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske, men de fleste ansatte i kommunen jobber i sørvisnæringen. Nye næringer med potensial er fiskeoppdrett og turisme. Kommunesenteret i Kvænangen er Burfjord. Nærmeste flyplasser er Sørkjosen lufthavn i Nordreisa ca. 6-7 mil sør langs E6, samt Alta lufthavn ca.10-11 mil nord langs E6. Kilde: Wikipedia Trans https://translate.google.com/

https://translate.google.com/

Articles

Find More  

Kystfort HKB 36/971, Storeng, Kvænangen

KVÆNANGEN Forsvaret av Kvænangen ble taktisk sett i sammenheng med forsvaret av Alta-området. Inntil september 1942 hadde teiggrensen mellom divisjonene i Troms og Finnmark fulgt fylkesgrensen. Teiggrensen ble nå flyttet slik at den kom til å gå over Haukøya – Kvænangsfjellet. Kvænangen kom dermed inn under 230. Inf. Div.ansvarsområde. Hensikten med forsvaret av Kvænangen var å hindre fienden i å …

Continue reading